Nadácia Detského kardiocentra podporuje aj vzdelávanie sestier. Naše sestry sa zúčastnili v mesiaci november jednej dôležitej konferencie a dvoch kurzov, a to vďaka Nadácii DKC. Sme radi, že môžeme pomáhať aj týmto smerom.

 

– Kongres SSPLR 2022 s medzinárodnou účasťou

– Kurz: Akútne stavy v anestézii detí pre anestéziologické sestry

– Kurz: Paliatívna starostlivosť a rozhodovanie v záveru života na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

 

Tím Nadácie Detského kardiocentra