Sestry sú naše pracovné partnerky

 

Je vedúcou lekárkou úseku arytmií kardiologického oddelenia Detského kardiocentra. Stále usmiata a sympatická MUDr. Viera Illiková nám porozprávala, ktorá operácia bola pre ňu doteraz najnáročnejšia, či je možné srdce dieťaťa aj úplne uzdraviť a tiež prečo sú sestry na oddelení bezprostrednou a neoddeliteľnou súčasťou tímu.

 

Povedzte nám, koľko malých pacientov s chorým srdcom prejde v priebehu týždňa Vašou ambulanciou?

Našou arytmologickou ambulanciou prejde týždenne 15 – 20 detí s poruchami rytmu, časť z toho aj s vrodenou chybou srdca či inými ochoreniami srdca. Máme aj špecializovanú ambulanciu, v ktorej kontrolujeme a sledujeme len deti s kardiostimulátormi alebo kardioverter-defibrilátormi. Tieto prístroje im zachraňujú život alebo minimálne zabezpečujú podstatne lepšiu kvalitu života. Kardioverter-defibrilátory majú deti, ktorým hrozí náhla srdcová smrť alebo už sú po odvrátenej náhlej srdcovej smrti (to znamená, že boli zresuscitované a zachránené) a tento prístroj zabezpečuje, aby sa to nestalo znovu. Iné deti sú liečené liekmi alebo katétrovou abláciou ložísk alebo dráh v srdci, ktoré im spôsobujú poruchy rytmu. Ablačnou liečbou u detí väčšinou dosiahneme úplné vyliečenie s možnosťou normálneho života aj s vrcholovým športovaním a vykonávaním náročných profesií a aktivít ako je napr. vojenské povolanie či potápanie.

 

Za svoju doterajšiu lekársku prax máte za sebou už množstvo operácii. Na ktorú si spomínate ako na tú najnáročnejšiu?

Nie sú to skutočné operácie, ako sú chápané verejnosťou. Sú to katetrizačné ablácie, to znamená cez centrálne žily v slabine a na krku zavedieme katétre, ktorými diagnostikujeme presné miesto, ktoré spôsobuje poruchy rytmu. Jedným z katétrov (tzv. ablačný katéter) na toto miesto aplikujeme rádiofrekvenčnú energiu, ktorá tento zdroj poruchy rytmu zničí bez poškodenia iných dôležitých štruktúr v srdci. Výsledkom je vo veľkej väčšine prípadov (viac ako 90%, pri niektorých diagnózach takmer 100%) zdravé dieťa či adolescent, ktorý môže žiť úplne normálny plnohodnotný život aj s vrcholovým športovaním a výberom akéhokoľvek povolania vo svojom živote (z hľadiska srdca).

Za najnáročnejšiu takúto operáciu považujem doteraz abláciu “prídavnej” elektrickej dráhy v srdci u 2,5 mes. dieťatka s veľmi rezistentnou poruchou rytmu s následným zlyhávaním srdca. Tomáško ležal v nemocnici od narodenia,  2,5 mesiaca bol pripútaný na intenzívne lôžko a liečili sme ho rôznymi kombináciami liekov a aj inou, neštandardnou liečbou (pažerákovú stimuláciu), ale všetko bez efektu. Ablácia u detí mladších ako 1 rok veku je v celosvetových odporúčaniach indikovaná len vo výnimočných prípadoch pre príliš vysoké riziko poškodenia dôležitých štruktúr v malom srdiečku týchto drobných pacientov. Preto bola táto ablácia sprevádzaná veľkým stresom a strachom, aby sa výkon podaril bez poškodenia dieťaťa. Pri zlyhávaní srdca a neúčinnej liečbe bola však ablácia jediná možnosť ako Tomáškovi pomôcť. Príprava na výkon bola veľmi podrobná, náš tím s kolegami z dospelého pracoviska (prof. MUDr. R. Hatala, PhD. a MUDr. P. Hlivák, PhD) bol doplnený kolegom z Lipska MUDr. R. Gebauerom, PhD a ablácia prebehla úspešne a bez komplikácií. Tomáško je odvtedy bez porúch rytmu a bez liekov a má sa dobre.

 

To znie skutočne náročne. Dôležitou súčasťou oddelenia sú aj sestry. Ako ich pomoc vnímate? 

Sestry sú neoddeliteľnou súčasťou procesu starostlivosti o pacientov. Z môjho pohľadu sú to naše pracovné partnerky/partneri, ktoré poznajú našich pacientov často lepšie ako my, trávia s nimi viac času, poznajú ich radosti, bolesti, strachy, záujmy. Spolurozhodujú s nami o ich manažmente, vedia nám poradiť, môžeme sa o ne oprieť. Doteraz si pamätám svoje prvé roky v práci, kedy by som si bez ich rád nevedela pomôcť a aj teraz sa so sestrami veľmi rada radím a cením si ich názory a pohľady. Neviem si predstaviť, ako by mohla fungovať naša práca bez nich. Dobrá spolupráca lekár-sestra je základom kvalitnej starostlivosti o pacienta a malo by byť našou prioritou takúto spoluprácu vytvoriť a udržať. Naša spolupráca a vzťahy vytvárajú aj základ dôvery detí a ich rodičov ku nám zdravotníckym pracovníkom a súčasne je to dôležitá zložka motivácie a pracovného nasadenia.

Sestry majú priamy vplyv na liečbu pacientov, sú súčasťou celého diagnostického a liečebného procesu. Liečba detských pacientov v DKC nie je “epizodická”, je to dlhodobá liečba, akoby “spojenie na celý život”. Deti z celého Slovenska sú od malička až do dospelosti a mnohé aj naďalej v dospelosti liečené u nás. V tejto súvislosti je dôvera k zdravotníckym pracovníkom o to dôležitejšia. V tomto procese často vznikajú medzi sestrami a deťmi alebo ich rodičmi pekné a pevné vzťahy, ktoré si často udržujú aj po odchode z nemocnice.

 

Sestier je vo všeobecnosti na Slovensku nedostatok. Prečo myslíte, že tomu tak je?

Je to veľmi náročná práca, nedostatočne ohodnotená finančne aj spoločensky. Často početné nadčasy, stresy, zodpovednosť, nevyspatie, únava. Výrazný pokles počtu sestier pri stále rovnakom množstve práce a pacientov. 12 hodinové služby vrátane nočných služieb, nepravidelný režim. Toto všetko môže viesť ku prepracovaniu, frustrácii, vyhoreniu a následne odchodu a zmene práce. Pritom je to práca, na ktorú môžu byť sestry hrdé a ktorú by sme si všetci mali vážiť. Ale tento problém poklesu počtu sestier sa netýka len Slovenska, je to problém aj iných krajín, aj keď v rôznom merítku.

 

Čo by ste odkázali potenciálnym sestrám, ktoré sa rozhodujú, či prísť pracovať do Detského kardiocentra alebo do zahraničia?

Samozrejme by som ich presviedčala, aby išli pracovať ku nám do Detského kardiocentra. Myslím, že im vieme poskytnúť podnetné a motivujúce prostredie, o to viac v novej budove DKC. Samotná práca sestry v Detskom kardiocentre je vysoko odborná, zaujímavá, motivujúca, s možnosťou výberu rôzneho stupňa intenzivity od práce na oddelení až po prácu na jednotkách intermediárnej či intenzívnej starostlivosti. V rámci každého tohoto stupňa sú ešte aj možnosti užšej špecializácie na niektoré procesy (napr. “ranový tím” a i.). Snažíme sa sestry čo najlepšie ohodnotiť a vytvárať motivujúce prostredie, s možnosťou podieľať sa aktívne na liečebnom procese, s možnosťou vzdelávania a navštevovania odborných domácich aj zahraničných podujatí. Prácu sestier si veľmi vážime. Finančné ohodnotenie považujeme za dôležité, ale pracovné prostredie a vzťahy v práci môžu mať rovnaký, alebo ešte väčší podiel na spokojnosti, naplnení a pocite radosti z práce. Aj študenti medicíny udávajú, že jednou z príčin ich odchodu do zahraničia je pracovné prostredie a vzťahy, možno aj viac ako finančné ohodnotenie. A práve nová budova Detského kardiocentra, ktorej výstavba sa chýli ku koncu, poskytne pekné a dôstojné pracovné prostredie a aj týmto by som sa snažila presvedčiť sestry, aby prišli pracovať do DKC.

 

Pridajte sa k nám! V prípade záujmu o prácu sestry v Detskom kardiocentre, navštívte www.nusch.sk a v hornom menu kliknite na záložku kariéra.