Sestry sú jednou z najdôležitejších súčastí práce na oddelení

 

Z primára kardiologickej JIS (jednotky intenzívnej starostlivosti) Detského kardiocentra, MUDr. Pavla Kunovského, PhD., MBA vyžaruje kľud a nesmierne zanietenie pre svoju prácu, a to aj napriek tomu, že liečiť malých pacientov s chorým srdcom si vyžaduje veľkú dávku zodpovednosti, odbornosti a trpezlivosti. Porozprával nám, ako prebieha jeho bežný deň v práci, koľko detí ročne sa rodí s vrodenou chybou srdca, ale aj  akú dôležitú rolu majú sestry na oddelení a prečo je ich v poslednej dobe nedostatok

 

 

Detské kardiocentrum je jediné špecializované pracovisko na Slovensku. Znamená to, že všetky deti z celého Slovenska prichádzajú do DKC. Je vôbec možné zvládať starostlivosť o toľkých pacientov?

Ročne sa rodí približne 350 detí s vrodenými chorobami srdca (VCHS), z toho približne 80-100 detí ma kritickú VCHS. Kritická znamená, že bez poskytnutia liečby by zomreli v priebehu dní až týždňov. Okrem toho deti chodia na ambulantné kontroly a kontrolné hospitalizácie z celého Slovenska. Keďže sme koncové a jediné pracovisko tohto druhu, je pre nás kategorický imperatív poskytnúť všetkým deťom primeranú starostlivosť. Nikto sa nás nepýta, čí máme miesto na akútnu hospitalizáciu. Aj keď nemáme, musíme ho vytvoriť, čo niekedy vyžaduje extrémne improvizačné schopnosti a pevné nervy. Ale zatiaľ to zvládame a dúfame, že v novom pavilóne to bude lepšie. Hlavný problém bude skôr nedostatok zdravotných sestier.

 

Ako prebieha Váš bežný pracovný deň?

Do práce prichádzam pred 7.00, pred ranným sedením lekárov a vedúcich sestier prebehnem svoje oddelenie a pozriem sa na stav pacientov, dozviem sa čo bolo nového cez noc, koľko bolo nových príjmov. O 7.30 je ranné sedenie, kde sa preberie služba a urobí sa plán vyšetrení na tento deň. Po sedení s lekármi JIS dohodneme hlavné body plánovanej liečby. O 10.00 máme vizitu, kde podrobne preberieme každého pacienta. Po vizite informujeme rodičov o aktuálnom stave a našich plánoch a odpovedáme na ich otázky. Matky detí sú často hospitalizované priamo na oddelení a majú praktický celý deň možnosť byť so svojim dieťaťom. Prítomnosť rodičov je dôležitá tak pre emocionálny stav dieťaťa ako aj rodiča. Nie vždy je to jednoduché pre personál, ale má to okrem uvedených dôvodov aj veľký význam, v tom, že rodičia vidia ako sa staráme o ich deti. Snažíme sa, aby podľa svojich možností boli členmi nášho tímu. To je aj príčinou toho, že registrujeme minimálny počet sťažností na našu prácu, skôr opak je pravdou. Poobede okolo 14.00 máme ešte kratšiu vizitu, kde preberáme výsledky nových vyšetrení a určujeme plán pre nočnú službu. Práca na JIS môže byť niekedy hektická a určite nie je ohraničená normálnou pracovnou dobou. Odmenou býva dobrý pocit, ak sa stav pacienta zlepší alebo upraví, takže ho môžeme preložiť na iné oddelenia, kde pokračujú v starostlivosti, kým dieťa nie je prepustené domov.

 

Znie to veľmi náročne. Aj sestry sú na oddelení dôležitou súčasťou. Máte v nich oporu?

Trúfam si povedať, že sestry sú jednou z najdôležitejších súčastí práce na JIS. Sú to práve ony, ktoré poznajú najlepšie svojich pacientov, pretože s nimi najviac pracujú, starajú sa o nich, dávajú im lieky robia odbery, rehabilitujú, kŕmia ich a malé deti aj prebaľujú. Vždy som sa snažil, aby boli súčasťou tímu, aby sa zamýšľali nad možnými príčinami problémov a svoje zistenia nám odovzdávali. Na konci vizity sa ich vždy pýtam na ich názor, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý a často na základe ich informácii meníme liečbu. Vždy sa snažím vysvetľovať čo robíme a prečo to robíme a sústavne ich vzdelávať pri lôžku pacienta. Tým vzniká silná väzba a buduje sa pocit spolupatričnosti, ktorý je pri niekedy hektickej práci tak dôležitý. Máme vynikajúce sestry, za ktoré môžem ručiť, každá je iná a osobitá, ale vytvárajú skvelý kolektív, ktorý si vzájomne pomáha. Myslím, že sú mojou veľkou oporou.

 

Dnes je všeobecne známe, že na oddeleniach chýbajú sestry. Aká je situácia v DKC?

Situácia v DKC je bohužiaľ podobná ako vo väčšine zdravotníckych zariadení v Bratislave. Možno ešte horšia v tom, že na vysokých školách zanikla špecializácia – detská sestra. Absolventky majú malé skúsenosti s deťmi, a preto sa práce s deťmi trochu boja a preferujú oddelenia pre dospelých.

 

Prečo by sestra mala ísť pracovať práve do DKC? Aké poskytujete benefity?

Okrem všetkých benefitov, ktoré sú uvedené na webovej stránke NUSCH, sú to dva hlavné dôvody. Prvý je vzácna ústretovosť a pochopenie nášho generálneho riaditeľa, ktorý si uvedomuje dôležitosť tohto problému a vytvára také finančné podmienky, pre ktoré sa aj po tejto stránke stávame veľmi konkurenčným pracoviskom. Druhý  dôvod, možno ešte dôležitejší je, že prídu pracovať na špičkové špecializované pracovisko, kde sa poskytuje veľmi zaujímavá a rôznorodá liečba. Sestrám sa umožňujú školiace akcie na Slovenku ale aj v zahraničí. Po ukončení výstavby nového pavilónu DKC a plánovanom sťahovaní začiatkom budúceho roka budú mať možnosť pracovať v podmienkach, ktoré sú vysoko nadštandardné ako na Slovensku, tak aj v strednej Európe. Lacné ubytovanie v internáte NUSCH pre mimo bratislavské sestry je samozrejmosťou.

 

Nielen deti, ale aj personál nemocnice bude mať nové, krásne a dôstojné podmienky pre svoju prácu. Ako to vnímate?

Veľmi sa na to tešíme a uvedomujeme si , akú máme šancu ďalej posunúť kvalitu našej práce, ale rovnako výrazne zlepšiť podmienky pre naše deti, ich rodičov a pre celý personál. Vážime si, že aj na Slovensku vzniká pracovisko pre všetky deti s chorobami srdca a ciev na najvyššej európskej úrovni, naše deti si to zaslúžia.