Už desiatky rokov sa Nadácia Detského kardiocentra snaží spestriť MDD pacientom, ktorí bojujú s vrodenou alebo získanou chybou srdca. Deň detí je o radosti a oslave detí, ktoré sú darom života. Prežijeme spolu vždy nádherný deň, ktorý prinesie veľa milých a šťastných momentov.