Podarilo sa nám už veľa aj vďaka vám.

Prichádzajú sviatky a my s radosťou opäť rekapitulujeme, čo sa nám už za vyše 20 rokov fungovania Nadácie Detského kardiocentra podarilo úspešne zakúpiť, aby sme pomohli našim malým pacientom, na ktorých nám veľmi záleží. Ďakujeme všetkým ľuďom s veľkým srdcom, ktorí prostredníctvom Nadácie Detského kardiocentra pomáhajú malým pacientom zvyšovať nádej na záchranu života či ich uzdravenie. Ďakujeme, že myslíte práve na nás pri rozhodovaní sa o darovaní 2% z daní, či zbieraní Smart Bodov pre Nadáciu DKC na čerpacích staniciach Shell, ale aj pri zasielaní prázdnych SMS správ na číslo 872. Sme úprimne šťastní, že vás máme a že ste nám nablízku vždy, keď vás potrebujeme. Tu je ukážka toho, čo sa nám za tie roky podarilo zakúpiť

Prístroj na mimotelový obeh
Echoprístroje VIVID
Prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu Maquet
Prenosné EKG prístroje
Externý kardiostimulátor
Defibrilátor
Vysokoprietokové terapeutické respiračné systémy Vapotherm
Cievny sonograf
Vysokofrekvenčný oscilátor hrudnej steny – čistenie dýchacích ciest
Elektrická odsávačka
Injektomaty
Infúzne pumpy
Výhrevné lôžka Babytherm
Masážny prístroj
Vibračné lehátko
Prístroj na polohovanie pacientov
Chirurgická lampa
Torzo pre nácvik resuscitácie
a veľa ďalších medicínskych a zdravotníckych pomôcok pre rehabilitáciu a rekonvalescenciu pacientov
Ďalej:
– nábytok do ambulancií, vyšetrovní, na oddelenia
– špeciálne polohovacie postele s príslušenstvom pre pacientov
– zariadenie izieb a kuchynky pre rodičov
– klimatizácia na kardiologické oddelenie
– televízory do izieb + zosieťovanie rozprávkového kanálu
– rekonštrukcia priestorov pre realizáciu konzílií
– hračky a technické vybavenie (počítače, tablety) pre zlepšenie podmienok dlhodobej hospitalizácie pacientov.
– dlhoročné financovanie Detského kardio tábora v spolupráci s OZ Ružová margarétka
– podpora vzdelávania a zvyšovania odbornosti lekárov a sestier na medzinárodnej úrovni (odborná literatúra, pobyty na zahraničných klinikách, kongresy, kurzy . . .)