Pocit, keď sa dieťa uzdravuje, je nenahraditeľný

 

Má veľké srdce, svoje povolanie si vysnívala a pomáha tým najzraniteľnejším bytostiam, malým pacientom s vrodenou chybou srdca v Detskom kardiocentre, pracovisku NÚSCH, a.s. Vedúca sestra na oddelení OAIM (Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny) Mgr. Jana Paulovičová nám porozprávala o náročnej práci zdravotnej sestry, o čase strávenom pri lôžku chorých detí, ale aj, kam sa podeli sestry a prečo je ich v dnešnej dobe akútny nedostatok.

 

Ste vedúcou sestrou na oddelení OAIM. Laika napadne veľa myšlienok pri pomyslení na tento typ veľmi záslužnej práce, ako napríklad poslanie, náročnosť, zodpovednosť, ale aj úžasná práca s deťmi, čistými dušami. Ako by ste popísali svoju prácu Vy?

Práca je náročná, ale krásna. Ten pocit, ktorý máte, keď sa dieťa uzdravuje a vy máte na tom  svoj podiel je nenahraditeľný. Je to práca, ktorá ma zmysel, ktorá vás formuje aj vo vašom súkromnom živote, máte posunuté hodnoty tým správnym smerom.

 

Ako vyzerá Váš bežný pracovný deň?

Bežný pracovný deň sa líši podľa toho, či sestra pracuje pri lôžku a má priamy kontakt s pacientom alebo má na starosti manažment a chod oddelenia, čo už je skôr administratívna práca. Ja viem porovnať obidve tieto pozície, nakoľko som dlhé roky pracovala pri lôžku. Práca priamo pri pacientovi je pre mňa taká srdcová záležitosť a robila som ju veľmi rada. Práca vedúcej sestry je pre mňa zase zaujímavá v tom, že viem sa podieľať a ovplyvniť mnohé veci ako napr. zlepšiť pracovné podmienky sestier, ich ohodnotenie, všeobecne pozdvihnúť štatút povolania a v neposlednom rade zlepšiť starostlivosť o pacientov.

 

Vo všeobecnosti je známe, že nemocniciam chýba personál. Aj u vás chýbajú zdravotné sestry?

Áno, aj Detské kardiocentrum (DKC) pociťuje nedostatok sestier. Hlavne mladé sestry po škole úplne absentujú. Podieľa sa na tom určite viacero faktorov. Povolanie sestra nie je pre mladých ľudí atraktívne a vyberajú si iné študijné odbory. Počet študentov, ktorí ukončia štúdium ošetrovateľstva, nezodpovedá dopytu na pracovnom trhu. Potrebovali by sme ich oveľa viac. Samozrejme, že podiel na nedostatku sestier majú aj pracovné podmienky a finančné ohodnotenie.

 

Vy ale pre sestry ponúkate zaujímavé pracovné podmienky a tiež príjemný kolektív. Čo by mala vyžarovať sestra pracujúca v DKC?

V prvom rade musí mať pozitívny vzťah k deťom. Práca s deťmi je špecifická a vyžaduje si veľa trpezlivosti, lásky a pochopenia. Dieťa s vami nie vždy spolupracuje, je vystrašené, plačlivé, sestra musí byť viac vnímavá k jeho potrebám, viac empatická. Preto je potrebné, aby bolo na detských oddeleniach dostatok sestier, aby ste vedeli každému dieťaťu venovať dostatočný čas a priestor.

 

Niektoré sestry majú obavu z práce s deťmi. Ako to vnímate vy?

Ja osobne som detská sestra a vždy som vedela, že chcem pracovať s deťmi, pre mňa to bola jednoznačná voľba. Práca sestry vo všeobecnosti je náročná. Práca s deťmi je len špecifickejšia, odlišuje sa, ale určite sa jej netreba báť. Takú krásnu spätnú väzbu, akú vám dá dieťa, nedostanete nikde inde. Verte mi, že ten pocit stojí za to.

 

Čo Vás konkrétne viedlo k tomu, že ste sa rozhodli pre toto povolanie a čo by ste odkázali potenciálnym novým sestrám?

Ja osobne som mala vždy víziu byť detskou sestrou. Nikdy som neuvažovala nad iným povolaním a svoje rozhodnutie som nikdy neoľutovala. Aj s odstupom času môžem povedať, že moja práca je mojím vysnívaným povolaním. Asi sa zhodneme, že každý človek by mal chorým a slabším pomáhať, ako vie. Ja viem robiť toto.

Určite by som novým sestrám odkázala, aby to prišli vyskúšať. Samozrejme, že máme množstvo problémov, vo všeobecnosti sa boríme s nedostatočným ohodnotením, zlými pracovnými podmienkami, s horšou verejnou mienkou o našej práci. Ale treba povedať, že sú aj na Slovensku pracoviská, kde si našu prácu vážia, kde naozaj pracujeme tímovo s lekármi a kde nás zamestnávateľ vie ohodnotiť. Detské kardiocentrum je takýmto pracoviskom.

 

Nový pavilón Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s. bude vytvárať nové, kvalitnejšie podmienky pre malých pacientov. Čo ponúkne pre personál, konkrétnejšie pre zdravotne sestry?

Už samotný fakt, že to je novopostavená budova s najmodernejším vybavením prináša zlepšenie prostredia nielen pre pacienta, ale aj zlepšenie pracovného prostredia pre personál. Zamestnávateľ sa dlhodobo snaží vytvoriť nadštandardné podmienky pre naše sestry a naozaj či už platové podmienky alebo rôzne iné benefity, ktoré ponúka, nie sú úplne bežné a samozrejmé vo všetkých nemocniciach. Pri akútnom nedostatku sestier, ktorý celoslovensky pociťujeme, je jediná cesta naše sestričky oceniť natoľko, že nemajú potrebu odchádzať do zahraničia alebo úplne mimo zdravotnícky rezort. A nemyslím oceniť len finančne.