Ples v opere pomôže opäť

13. Ples v Opere opäť podporí malých pacientov Detského kardiocentra.

Na vybudovaní nového pavilónu Detského kardiocentra sa budú spolupodieľať aj hostia 13. plesu v opere. Už po druhýkrát sa Ples v opere spája s Nadáciou Detského kardiocentra, aby pomohol deťom s chorými srdiečkami. Počas minulého ročníka plesu oslovila táto charitatívna myšlienka hostí do tej miery, že sa vďaka ich príspevkom podarilo vyzbierať celkovo až 199 562 eur. „Som hrdá, že Ples v opere silou svojej značky upriamil pozornosť na problémy kardiocentra, vzbudil prirodzený záujem širokej verejnosti a významnou mierou oslovil hostí minuloročného Plesu v opere. Tešíme sa, že malí pacienti dostanú novú modernú budovu a špičkovo vybavené operačné sály, ktoré sú pre nich často jedinou nádejou,“ dodáva šéfka Plesu v opere Andrea Cocherová. Kým minulý rok hostia Plesu v opere pomohli zakúpiť dva kľúčové diagnostické prístroje, výťažok z 13. plesu v opere bude venovaný na technické vybavenie operačných sál v novom pavilóne DKC.

Aj Detské kardiocentrum má svoje srdce

Sme nesmierne vďační, že sa nám po druhýkrát dostalo cti byť tými, ktorým Ples v opere a osobnosti, ktoré sú jeho hosťami, venujú svoju pozornosť. Vďaka tomu máme šancu získať prostriedky na vybavenie operačných sál, ktoré považujeme za srdce nového Detského kardiocentra,“ oznámila správkyňa Nadácie detského kardiocentra Mária Kadlečíková. Kvalita vybavenia operačných sál je kľúčová, keďže niekoľko hodín, ktoré v nich malí pacienti strávia, sú momentmi, ktoré rozhodujú o ich živote. Výťažok z 13. plesu v opere bude preto použitý práve na zakúpenie najmodernejšieho technologického vybavenia do týchto priestorov. „Poslanie nadchádzajúceho plesu vnímame ako jedinečnú príležitosť, ktorou môžeme pre detských pacientov urobiť ešte viac a prispieť k tomu, aby mali deti, ich rodičia aj lekári v novom pavilóne čo najlepšie podmienky pre poskytovanie špičkovej zdravotnej starostlivosti,“ doplnila Andrea Cocherová.

Hostia plesu podporia malých pacientov priamo, výťažkom zo vstupného na ples. Hodnota vstupenky pre jeden pozvaný pár bude opäť 500 eur a získané finančné prostriedky budú využité na technickú výstavbu operačných sál. Čestný plesový výbor a hostiteľ podujatia, spoločnosť Orange Slovensko sú garantmi toho, že celá vyzbieraná suma vrátane dobrovoľných príspevkov bude použitá výhradne na deklarovaný účel.

Osobne mi veľmi záleží na tom, aby Ples v opere plnil svoje poslanie, a to je stavať latku spoločenskej etikety čo najvyššie, ruka v ruke s konaním dobra, ktoré prinesie úžitok celému Slovensku. A som presvedčená, že aj 13. ročník plesu ukáže, že je podujatím, ktoré je príťažlivé svojou vysokou úrovňou a umeleckou kvalitou programu, ako aj charitatívnym rozmerom a osobnosťami, ktorými sú významné tváre spoločenského života,“ povedala členka Čestného plesového výboru Emília Vášáryová.