Ples v Opere opäť pohladil choré srdiečka našich malých pacientov

Už druhýkrát vyslovujeme úprimné a srdečné poďakovanie hosťom Plesu v Opere a jeho organizátorovi, spoločnosti Orange Slovensko.

12. ročník Plesu v Opere pomohol Nadácii Detského kardiocentra zakúpiť dva dôležité prístroje – prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu a diagnostický ultrazvukový prístroj na echo vyšetrenie srdiečka. Oba prístroje sú umiestnené a využívané v Detskom kardiocentre v Bratislave a pomáhajú zvyšovať diagnostickú a terapeutickú úroveň liečby detských pacientov s vrodenými chybami srdca.

13. Ples v Opere upriamil pozornosť verejnosti na neustálu potrebu pomoci Detskému kardiocentru, ktorému po rokoch úsilia svitá na lepšie časy a to v podobe výstavby nového pavilónu DKC pri NÚSCH, a.s..

Jeho hostia sa rozhodli opäť podporiť Detské kardiocentrum a darovať finančný dar zo vstupného, ale aj z dobrovoľných príspevkov jednotlivých hostí na spolufinancovanie technického zariadenia operačných sál v novovybudovaných priestoroch DKC. Veľkorysosť hostí 13. Plesu v opere je prejavom úprimnej spolupatričnosti a súcitenia s našimi malými bojovníkmi a ich rodičmi. Hostia plesu a jeho organizátori nie sú iba darcami, ale sa stali aj veľkými priateľmi našich malých pacientov. V ich mene a v mene ustarostených rodičov z úprimného srdca ďakujeme.

Správna rada Nadácie Detského kardiocentra