Oslávili sme 25 rokov!
25 rokov pomáha Nadácia Detského kardiocentra malým pacientom. Dáva do toho zanietenie, svoju energiu, ale najmä svoje srdce. Avšak bez šikovných rúk našich lekárov a sestričiek a bez podpory našich partnerov by to celé nemohlo tak dlho a tak dobre fungovať. Preto sme usporiadali Galavečer pri príležitosti 25 výročia nadácie, aby sme všetkým prítomným poďakovali za veľkú podporu!