Opäť nový prístroj v DKC!

Značná časť finančných prostriedkov z nedávnej dražby umeleckých diel bola použitá na obstaranie najnovšieho typu Echokardiografického prístroja s možnosťou vysoko rozlišovacieho zobrazenia srdcových štruktúr u novorodencov a detí, ako aj farebného 3D zobrazenia výmenou za zastaraný typ. Touto formou sme na základe zdrojov z dražby a príspevkov Nadácie Detského kardiocentra získali nový prístroj v štvornásobnej hodnote (ktorého cena je inak 160 tisíc EUR)
Tým pádom DKC SR ako koncové diagnostické pracovisko disponuje prístrojom najvyššej kvality a môže poskytovať adekvátne konziliárne echokardiografické vyšetrenia pre všetky deti s kardiovaskulárnym ochorením posielaným z celého Slovenska.