Nový prístroj na mimotelový obeh je už tam, kde najviac pomôže

 

Aj vďaka vám, vašim SMSkám na číslo 872 a podpore na účet verejnej zbierky sme mohli spolu opäť urobiť veľkú vec!

 

V rámci verejnej zbierky, v spolupráci s ČSOB, a tiež vďaka ľuďom, ktorí nás podporili formou zaslania prázdnej SMS na číslo 872 alebo finančnými darmi na účet verejnej zbierky Nadácie Detského kardiocentra, mohol byť zakúpený dôležitý prístroj na mimotelový obeh.

 

Nadácia tento prístroj spolufinancovala v spolupráci s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb sumou 64 828,93 EUR. Spomínaný prístroj slúži na odvedenie krvi pacienta mimo tela počas chirurgického zákroku, pričom krv sa po zákroku vracia späť do tela pacienta.

 

Posielajte aj naďalej prázdne SMS na číslo 872, prípadne nás môžete podporiť aj priamym vkladom na samostatne zriadený účet verejnej zbierky 4018538747/7500 alebo vkladom na účet Nadácie Detského kardiocentra 4018960147/7500. Môžeme tak za istý čas opäť prispieť ku kúpe ďalšieho potrebného prístroja.

 

Ďakujeme.

 

Tím nadácie