Nový pavilón DKC

Priatelia, radi vás informujeme, že výstavba nového pavilónu Detského kardiocentra je v procese. Aj keď sme ešte len na začiatku, stavebné práce sú jasným a pozitívnym signálom toho, že sa na tom naozaj pracuje! Veríme, že stavba bude postupovať  a rásť ako má a detičky budú mať čoskoro svoj komfort, aký si pri ich ťažkých diagnózach zaslúžia.. Budeme priebežne informovať o pokračovaní stavby nového pavilónu. Krásny vikend všetkým.