Nový EKG záznamník na oddelení DKC

Máme veľkú radosť, že na oddelenie Detského kardiocentra pribudne ďalší nesmierne dôležitý prístroj, ktorý pomôže sledovať stav našich malých pacientov. Prístroj zakúpila Nadácia Detského kardiocentra za výraznej finančnej podpory rodiny Jágerských, rodičov nášho pacienta. Veľmi pekne ďakujeme za úžasný finančný príspevok, aj vďaka ktorému sa nám opäť podarilo zvýšiť úroveň prístrojového vybavenia DKC a obohatiť ho o moderný a výrazne efektívnejší EKG prístroj.

Reč je o novom epizodickom EKG záznamníku, ktorý umožňuje monitorovanie EKG pacienta počas dlhšej doby a nahrávanie EKG záznamu podľa symptómov pacienta – stlačením tlačidla  – týmto je možné zachytiť poruchy rytmu, ktoré sa vyskytujú zriedkavejšie a nemusia byť počas monitorovania štandardného EKG a EKG Holterovým vyšetrením zachytiteľné.

Prístroj je s pacientom spojený EKG káblami (2 alebo 3 podľa počtu EKG kanálov), ktoré sa napoja na nalepovacie kožné elektródy. Pri inicializácii event rekordéra, ktorá prebieha v ambulancii, lekár/sestra názorne ukáže naloženie prístroja dieťaťu/rodičom a cez špeciálny softvér sa prístroj uvedie do činnosti. Po poučení odchádza dieťa/rodič s prístrojom domov. Pri ťažkostiach sa aktivuje nahrávanie EKG pomocou tlačidla.  Na rozdiel od EKG Holtera nie je potrebné mať prístroj naložený nepretržite, čo zvyšuje komfort pacienta (sprchovanie, kúpanie). Naloženie a zloženie systému je v domácom prostredí jednoduché, bežne zvládnuteľné väčším dieťaťom, resp. rodičom.

Tím nadácie