Nadácia Detského kardiocentra vyzbierala

v rámci valentínskej benefície v Eurovea takmer 10 000 Eur

Bratislava, 18. február 2016 – Presne 9 938,01 Eur vyzbierala Nadácia Detského kardiocentra v rámci valentínskeho podujatia pod názvom „S láskou deťom“. Benefícia, ktorá sa uskutočnila 14. februára 2016, s podporou Eurovea v Bratislave, pritiahla pozornosť širokej verejnosti ktorej osudy detí so srdcovými ochoreniami nie sú ľahostajné. Podujatie osobne podporili Monika Hilmerová, Jaro Bekr, Katka Hasprová, Janka Lieskovská, Peter Bažík či  Richard Lintner, ktorý v mene Tipsport Ligy daroval nadácii výťažok z dražby hokejových dresov vo výške 3 877 Eur. 

 

„Ďakujeme všetkým dobrým ľudom, ktorí nás v rámci podujatia S láskou deťom podporili, či už slovne, alebo aj finančným príspevkom. Počas toho dňa sme vďaka štedrým darcom získali takmer 10 tisíc Eur, ktoré do posledného centa využijeme na nákup potrebného zdravotníckeho materiálu pre potreby Detského kardiocentra. Toto jediné špecializované zariadenia na Slovensku pomáha deťom s vrodenými alebo získanými srdcovými ochoreniami a dáva im šancu opäť žiť plnohodnotne,“ hovorí Mária Kadlečíková, správkyňa Nadácie DKC.  

 

Do projektu sa zapojili aj vybrané predajne v Eurovea a to formou umiestnenia kasičiek k svojim pokladniam na celý valentínsky víkend. Ľubovoľnými príspevkami pomohli nadácii aj návštevníci nákupného centra a štedrý dar odovzdal aj manažér Tipsport Ligy Richard Lintner, ktorý odovzdal symbolický šek vo výške 3 877 Eur z dražby hokejových dresov, ktorá bola realizovaná v rámci tzv. All Stars víkendu.

 

„Vždy radi hľadáme možnosti ako pomôcť a predovšetkým komu. Kde je tá pomoc najpotrebnejšia. Úspešný All Stars víkend sme spojili s charitatívnym rozmerom a rozhodli sme sa pomôcť práve malým pacientom z Detského kardiocentra. Som presvedčený, že šport by mal byť nielen o úspechoch a prehrách, ale predovšetkým o pravidlách fair-play. Žiaľ, život nie je vždy fair-play a deti z Detského kardiocentra to vedia najlepšie. Ak im môžeme aspoň čiastočne pomôcť a vrátiť ich do „hry“, vždy to radi urobíme,“ hovorí Richard Lintner, manažér Tipsport Ligy.