Mimotelový obeh už na oddelení

Nadácii detského kardiocentra pred časom pomohli hostia Plesu v opere a dnes sa tešíme z nového prístroja na mimotelový obeh, ktorý bude umiestnený v jednej z operačných sál v novom pavilóne Detského kardiocentra pri Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb.

Prístroj je nevyhnutnou súčasťou množstva chirurgických zákrokov, ktoré uskutočňujú detskí kardiochirurgovia v jedinom Detskom kardiocentre na Slovensku. Týmto vyjadrujeme našu veľkú vďaku hosťom Plesu v opere a plesovému výboru, ktorý rozhodol o pomoci práve Nadácii detského kardiocentra. Ďakujeme s úctou.