Milí naši podporovatelia – darcovia 2% z dani,
vzhľadom na to, že sme v týchto chvíľach získali informáciu, že technickým nedopatrením nedošlo k registrácii Nadácie detského kardiocentra do zoznamu odberateľov 2% z dani na rok 2015, chceme vás požiadať, aby ste Vašu ochotu pomôcť deťom s ochorením srdca obrátili tento rok na naše partnerské Občianske združenie Ružová margarétka, ktoré sa rovnako, ako Nadácia DKC, už niekoľko rokov stará o našich malých pacientov a pomáha pri ich rekonvalescencii a ich zaradení do plnohodnotnéh života.
Zakladateľmi OZ Ružová margarétka su lekári Detského kardiocentra, ktorí sú v kontakte s kardiologickými pacientmi, ako počas ich hospitalizácie v Detskom kardiocentre, tak aj vo chvíľach ich zaraďovania sa do života.
Ďakujeme vám všetkým za pochopenie a veľkorysosť v prijatí nášho návrhu – venovať v roku 2015, 2% z dani za rok 2014 Občianskemu zdruzeniu Ružová margarétka – www.ruzovamargaretka.sk
Pripájame údaje pre darovanie 2% zdaní:
Nazov : Občianske združenie Ruzova margaretka
 
Adresa: Tureň 403
903 01 Tureň
 
IČO: 42127700
 
 
 
 

PhDr. Mária Kadlečíková

správkyňa Nadácie Detského kardiocentra
Nadácia Detského kardiocentra
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava