Kuchári majú srdce na mieste a sú empatickí

Prvý júnový týždeň na bratislavskom hrade patril gurmánom. Už po siedmy krát sa tu konala obľúbená gastronomická akcia „Slovak Food Festival 2017“. Na Hrade sa zišli gastronómovia aj gurmáni. No hlavne sa tu stretli ľudia s dobrým srdcom.
Na hlavnom pódiu v centre festivalu prebiehala „COOKING SHOW Vojto Artz“, ktorú v tomto roku poňal doslova charitatívne. Jedlá a dezerty, pripravené na pódiu, sa hneď po príprave dražili a premenili sa tak na prostriedky podporujúce dobrú vec – zlepšenie životných podmienok detí s kardiovaskulárnymi problémami.
Im všetkým, ako aj dobrovoľníkom pomáhajúcim v nadačnom stane, Peťke, Radúzovi a Gregorovi, a samozrejme všetkým tým neznámym, ktorí prispeli na podporu dobrej veci a zakupovali si jedlo, či prispeli finančne, patrí naša veľká vďaka. Všetci sa zaslúžili o to, že sa vyzbierala pekná suma vo výške 700 Eur. Výťažok dvoch dní poputuje na konto Nadácie Detského kardiocentra v Bratislave. Veríme, že to aspoň trocha pomôže zlepšiť životné podmienky zdravotne skúšaných detí.