Krásne a pokojné Vianoce
Krásne a pokojné Vianoce a v Novom roku veľa zdravia, lásky a úspechov želá tím Nadácie Detského kardiocentra.