Veľká vďaka patrí firme KLM real estate, a.s., ktorej hlavnou oblasťou pôsobenia je development obchodných centier, retail parkov, logistických parkov, apartmánov, bytových domov a individuálnej bytovej výstavby.

27.4. 2023 otvárala brány nákupného centra Storia v Pezinku. Pri tejto príležitosti sa rozhodli, že darujú Nadácii DKC symbolický šek na 5.000 eur.

Šek odovzdal jeden zo spolumajiteľov firmy KLM real estate, a.s., pán Vladimír Buček, do rúk pani riaditeľke Nadácie Detského kardiocentra, Márii Kadlečíkovej.

Veľmi si ceníme túto podporu, je to ďalšia firma s veľkým srdcom, ktorá sa stala priateľom Nadácie Detského kardiocentra.