01. – Prof. Mašura, prednáška

02. – Dr. Kunovský, prednáška

03. – Dr. Olejník, prednáška

04. – Doc. Kováčikova prednáška

05. – Dr. Hrtánek, prednáška

06. – Dr. Ílliková prednáška