Jeden výťažok, päť prístrojov!

 

Tlačová správa – Bratislava – 24. 4. 2019. Detské kardiocentrum, pracovisko NÚSCH, a.s. sa už viac ako 25 rokov špičkovo stará o deti s vrodenou chybou srdca, a to od narodenia až po dospelosť. Kvalitný tím zdravotného personálu robí v tomto jedinom špecializovanom pracovisku na Slovensku zákroky na svetovej úrovni. Obrovskou pomocou sú dôležité prístroje, ktoré sú nápomocné pri diagnostike a liečbe malých pacientov. Pomocnú ruku nám už niekoľko rokov podáva spoločnosť CEWE, ktorá predáva svoj kalendár a výťažok venuje Nadácii Detského kardiocentra.

 

Spoločnosť CEWE sa špecializuje na fotografie, avšak už niekoľko rokov venuje pozornosť a tiež svoje srdce malým pacientom s vrodenou chybou srdca. Už tretí rok sa rozhodli predávať svoj kalendár, z ktorého výťažku pomohli tým, ktorí to tak veľmi potrebujú. Tento rok sa podarilo vyzbierať úctyhodnú a doposiaľ najvyššiu sumu, a to krásnych 9.178 eur. Na oddelenie tak pribudnú štyri nové pulzné oxymetre, ktoré slúžia na rýchle overenie saturácie kyslíka u pacientov a tiež jeden prístroj na podporu dýchania pre malých pacientov s vrodenou chybou srdca.

Spomínané prístroje prišli v stredu 24.4.2019 oficiálne odovzdať na oddelenie Detského kardiocentra obchodný riaditeľ spoločnosti CEWE pán Miloš Zámečník, spolu s ambasádorom projektu Jurajom Bačom. Putovali do rúk primárov jednotlivých oddelení Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s., MUDr. Martina Záhorca, PhD. a Doc. MUDr. Ľubice Kováčikovej, PhD. „Ďakujeme spoločnosti CEWE a tiež ich skvelým zákazníkom, pretože vďaka nim nám na oddelenie pribudli nové prístroje. Pulzná oxymetria je pomerne rýchla, dostupná a užitočná vyšetrovacia metóda, ktorá nás orientačne informuje o okysličení krvi vyšetrovaného jedinca, Hlavný význam pulzej oxymetrie je rýchle overenie saturácie kyslíka u pacientov predovšetkým s ochorenami  srdca a pľúc. U detí s vrodenými chybami srdca pulzná oxymetria patrí medzi základné kardiologické  vyšetrenia. Ako bonus dokáže tento prístroj merať aj tepovú frekvenciu, ktorá býva druhým číslom na displeji. Taktiež prístroj na podporu dýchania je nesmierne prínosný na našom oddelení“, povedala pani primárka Ľubica Kováčiková. Ambasádorom projektu je už tretí rok sympatický herec Juraj Bača. „Je to krásna myšlienka. Bol som na oddeleniach Detského kardiocentra osobne už niekoľkokrát a videl som tie detičky, ochotných lekárov a sestry, ktorí tam nechávajú svoje srdce. Som rád, že môžem byť súčasťou tohto projektu a dúfam, že prístroje v čo najvyššej možnej miere pomôžu malým deťom s chorým srdiečkom,“ dodal obľúbený herec.

 

Kontaktná osoba:

Jana Kadlečíková

Nadácia Detského kardiocentra

PR manažér

0905438824