Hostia Plesu v opere pomohli už desiatkam detí

Malým pacientom, ktorí sa v súčasnosti liečia v Detskom kardiocentre, putovalo vďaka hosťom 12. plesu v opere 199 562 eur. Spolu so vstupnými príspevkami hostí Plesu v opere sa na výslednej čiastke vo významnej miere podieľali aj dobrovoľné dary hostí. Detské kardiocentrum malo vďaka tejto výraznej pomoci možnosť zakúpiť nielen pôvodne plánovaný, mimoriadne potrebný prístroj podporujúci dýchanie pacientov po operačných zákrokoch, ale získané prostriedky pomohli zaobstarať aj druhé, rovnako dôležité zariadenie na ultrazvukové vyšetrenie srdca. Vďaka tomu hostia Plesu v opere doteraz pomohli už v liečbe desiatok detí.

 Prístroj, vďaka ktorému sa pacienti nadýchnu

Najmodernejší prístroj Maquet Servo-I, ktorý bol zakúpený z darov hostí 12. plesu v opere zabezpečuje umelú pľúcnu ventiláciu, ktorá je pre malých pacientov po operácii nevyhnutnosťou. Niektorí sú na jej pomoc odkázaní len niekoľko dní, iní aj niekoľko týždňov či mesiacov. Pre oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny Detského kardiocentra, kde sú deti s pooperačnými a dlhodobo kritickými stavmi hospitalizované, je toto zariadenie obrovským prínosom. Lekárom pribudol doposiaľ chýbajúci prístroj vybavený špeciálnym softvérom, ktorý umožňuje pracovať so všetkými typmi ventilačných režimov a ktorý je možné využiť aj počas diagnostického vyšetrenia magnetickou rezonanciou.

pristroj

 Zariadenie, ktoré pomáha vidieť do srdca

Vývoj zdravotníckej techniky napreduje veľmi rýchlo a každou inováciou sa rok čo rok prístroje zdokonaľujú. Echokardiografia je dnes najdôležitejšou zobrazovacou technikou v detskej kardiológii. Umožňuje nielen anatomické zobrazenie aj najzložitejších variantov jednoduchých aj komplexných vrodených chýb, ale aj posúdenie funkcií srdca. Navyše ultrazvukové vyšetrenie neprináša radiačnú záťaž, a preto je bezpečné a opakovateľné. Vďaka darom hostí 12. plesu v opere môže mať jediné pracovisko tohto druhu pre slovenské deti aj najvýkonnejší ultrazvukový echo-prístroj najnovšej generácie so všetkými možnosťami vyšetrovania plodu a detí všetkých vekových skupín.

monitor