DM Drogerie opäť pomáhala

Pred niekoľkými dňami sme v DKC privítali milú návštevu. Boli to dve príjemné dámy zo spoločnosti DM Drogerie, ktoré nám okrem pozdravu od zamestnancov spoločnosti, priniesli aj pekný dar, v podobe šeku s finančnou podporou 1 500 €. Naša vďaka je o to väčšia, že k takémuto kroku sa títo milí ľudia odhodlali už po druhý krát. Všetkým z celého srdca ďakujeme za naše deti, pre ktoré je takýto záujem o ich životy nenahraditeľný.

Tím nadácie