Detské kardiocentrum bilancuje 30 rokov – zachránilo život tisícom detí z celého Slovenska

30. výročie DKC

 V Bratislave, 29. apríla 2022 – Jediné špecializované pracovisko svojho druhu, ktoré sa stará o deti s vrodenými a získanými ochoreniami srdca a ciev z celého Slovenska, oslavuje 30. výročie. Špičkoví experti Detského kardiocentra, ktoré bolo založené oficiálne v apríli roku 1992, zrealizovali za tri dekády takmer 20-tisíc kardiochirurgických operácií a katetrizačných zákrokov. Za toto obdobie prinášali na Slovensko v spolupráci s partnerskými detskými nemocnicami v USA postupne jedinečné, progresívne diagnostické a liečebné postupy pre detských pacientov a ich rodiny. Dnes patrí Detské kardiocentrum, NÚSCH a. s. medzi najmodernejšie medicínske zariadenia, ktorého bránami prejde ročne tisíce malých pacientov.

 

Detské kardiocentrum, NÚSCH, a. s. píše svoju históriu presne 30. rokov, počas ktorých rozvíjalo svoj prvotriedny prístup v liečbe celého spektra vrodených a získaných ochorení srdca u detí a mladých ľudí. Už v roku 1992 v ňom bol na Slovensku po prvýkrát zrealizovaný zákrok ECMO u detského pacienta, teda mimotelová mechanická podpora srdca.

Vďaka nadviazaniu a rozvíjaniu spolupráce s detskými nemocnicami v americkom Bostone a Filadelfii prichádzalo cez Detské kardiocentrum od začiatku jeho fungovania v danom čase na Slovensko to najmodernejšie know-how. Našim zakladateľom, špičkovým odborníkom, patrí uznanie za viaceré prvenstvá v detskej kardiológii. Už v roku 1995 tu bol zrealizovaný celosvetovo prvý zákrok katetrizačného uzáveru defektu predsieňového septa tzv. Amplatzovym oklúzorom. V roku 1998 tu úspešne prebehla prvá transplantácia detského srdca na Slovensku a v roku 2008 bola implantovaná prvá dlhodobá mechanická podpora u dojčaťa vo vyšehradskom regióne,“ uvádza MUDr. Martin Záhorec, PhD., námestník NÚSCH pre Detské kardiocentrum a primár Oddelenia detskej kardiológie.

 

Úspechy v detskej a novorodeneckej kardiológii a kardiochirurgii

Je priam neuveriteľné, ako rýchlo ubehli tri desaťročia a čo všetko priniesli. Od založenia Detského kardiocentra sa tu zrealizovalo vyše 9200 operačných a 9300 katetrizačných zákrokov, ktorými dokázali naši súčasní aj bývalí kolegovia, spojení rovnakým poslaním, zachrániť tisíce detských životov,“ hovorí  MUDr. Viera Illíková, PhD., primárka Oddelenia arytmií a kardiostimulácie, predsedkyňa PS Pediatrickej kardiológie a dodáva: „Z hľadiska našej práce považujeme za prelomový aj rok 2008, kedy sa nám podarilo rozbehnúť program rádiofrekvenčných katétrových ablácií srdca v detskom veku. Katétrová ablácia predstavuje kauzálnu liečbu a znamená teda úplné vyliečenie väčšiny týchto detí. Za ostatných 14 rokov bolo realizovaných 500 ablácií, pričom najmenšie vyliečené dieťa malo len 2 mesiace.“

Inovatívne práce na poli intervenčnej katetrizácie patria medzi najväčšie úspechy centra. Rovnako tak detská a najmä novorodenecká kardiochirurgia, intenzívna medicína, diagnostika a liečba arytmií ako aj pokroky v zobrazovacích metódach (použitie 3D modelov pre plánovanie operácií).

Postupne boli v našom centre vytvorené komplexné centralizované programy, ako mechanická podpora a transplantácia srdca, program starostlivosti o pacientov s jednokomorovou cirkuláciou alebo pľúcnou hypertenziou či prenatálna echokardiografická diagnostika. Tímy lekárov a sestier dokážu poskytovať vysoko špecializovanú anestéziologickú a intenzívnu starostlivosť aj deťom s najzávažnejšími srdcovými ochoreniami, keď sa nachádzajú v kritickom stave,“ vysvetľuje doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD., primárka Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny.

 

Nová éra v nových priestoroch

Detské kardiocentrum sa presťahovalo vo februári minulého roku do dlho očakávaných, nových, moderných priestorov. „Výstavbou nového pavilónu, ktorý je súčasťou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, sa podarilo vytvoriť predpoklady pre integrované centrum kardiovaskulárnej medicíny pre pacientov všetkých vekových kategórií. Ceníme si, že sme mohli aj touto formou vstúpiť do novej dekády nášho fungovania, v ktorej chceme pokračovať v poskytovaní tej najlepšej starostlivosti, akú oblasť detskej kardiológie aktuálne ponúka. Veríme, že budeme aj naďalej centrom, ktoré prináša nádej do životov detí a ich rodín. Tých, ktoré sa narodili a aj tých, ktoré ešte len prídu na tento svet a budú potrebovať našu pomoc,“ uzatvára MUDr. Martin Záhorec, PhD.

30. výročie DKC

30 rokov Detského kardiocentra v číslach:

  • 220-tisíc kardiologických vyšetrení
  • 160-tisíc echokardiografických vyšetrení
  • 22-tisíc hospitalizácií
  • 20-tisíc výkonov v celkovej anestézii
  • 10-tisíc kardiochirurgických operácií
  • 10-tisíc katetrizácií
  • 500 rádiofrekvenčných katétrových ablácií