ĎAKUJEME ZO SRDCA

Za nami je druhý ročník valentínskeho podujatia Nadácie Detského kardiocentra, ktoré sa konalo 12.2. v nákupnom centre Eurovea. Je mnoho ľudí, ktorým ďakujeme za to, že sa zúčastnili, že nás podporili, že nám pomohli organizačne ale tým, že na nás v tento deň mysleli J

Vždy pri týchto typoch podujatí si uvedomujeme, koľko úžasných ľudí máme okolo seba a nikdy nie je na škodu poďakovať za to všetko, čo pre nás robia! Niektorí po prvýkrát, iní už po desiatykrát J

Poďakujeme zakaždým, keď to bude vhodné, pretože vašej pomoci si nesmierne vážime.

 1. NÁKUPNÉMU CENTRU EUROVEA – za poskytnutie priestoru, za obrovskú pomoc s organizáciou podujatia, za promo podujatia v rámci nákupného centra a za ich úžasné srdce, s akým s nami komunikovali J
 2. ZEPTER SLOVAKIA – ďakujeme veľmi pekne za finančný príspevok a tiež za darovanie čističky vzduchu, ktorá malým pacientom na oddelení pomôže čistejšie dýchať
 3. MOLNLYCKE – ďakujeme za finančný príspevok a darovanie špeciálnych náplastí na rýchlejšie hojenie rán našich malých pacientov
 4. MODERÁTOROVI – Nášmu Alexovi Štefucovi, ktorý vždy odmoderuje naše podujatia s láskou, navodí perfektnú uvoľnenú atmosféru a tým urobí celé podujatie skvelým podujatím J
 5. LEKÁROM A SESTRIČKÁM – za to, že si našli popri svojich veľmi dôležitých povinnostiach v nemocnici čas, aby osobne zavítali na podujatie, povedali pár slov a prišli nás podporiť svojou osobnou účasťou
 6. NAŠIM TVÁRAM A ÚČINKUJÚCIM – Monike Hilmerovej, Jarkovi Bekrovi, Janke Lieskovskej, Renému Štúrovi, Romanovi Volákovi, Peťovi Bažíkovi, Marcellke Molnárovej s Albertom Enrique Herrerom, za to, že prišli a vyčarili prítomným ľuďom úsmev na tvári svojimi slovami či svojim vystúpením
 7. ŠKOLÁM – ďakujeme ZŠ Ostredkova za úžasný finančný dar a krásne vystúpenie detí s disco choreografiou „Disco Ladies“. Veľká vďaka patrí aj ZŠ Za kasárňou a ich deťom, ktorí vyrobili výrobky, ktorých kúpou sme vyzbierali do kasičiek takmer 300 Eur. Zároveň nám žiaci z 3 a 4. triedy napísali nádherné a úprimné vyznania lásky J
 8. AGENTÚRE VIVIEN – ďakujeme za venovanie lístkov na Cirque du Soleil pre našich malých pacientov
 9. CHRÁNENEJ DIELNI DONNA ROSI – ďakujeme chránenej dielni, ktorá pre nadáciu vyrába už tretí rok kardiokamarátov, či srdiečka, ktoré nám pomáha predávať a získavať tak finančné prostriedky.
 10. HOTELU SHERATON – ďakujeme aj hotelu Sheraton a to, že pre nás napiekli fantastické brownies, ktoré všetkým prítomným osladili deň J
 11. FOTOGRAFOVI – ďakujeme Makovi Hindimu (masahi films), že nám „zvečnil“ nedeľné podujatie krásnymi fotografiami, prostredníctvom ktorých môžeme priblížiť podujatie aj tým, ktorí sa nemohli osobne zúčastniť a tiež médiám
 12. DOBROVOĽNÍKOM – ďakujeme skvelým dobrovoľníkom, mladým ľuďom, ktorí prišli nezištne pomôcť a boli naozaj veľkou organizačnou podporou
 13. SLOVENSKÉMU ČERVENÉMU KRÍŽU – ďakujeme SČK, ktorí prišli a predvádzali ľuďom ukážky prvej pomoci. Opakovať podávanie prvej pomoci je nesmierne dôležité a sme radi, že okrem dospelých sa zapojili do ukážok aj deti, a naučili sa prvý pomoc.
 14. GRAFIKOVI – ďakujeme nášmu grafikovi Marekovi Bekovi, ktorý nám pripravil krásny, výstižný a originálny vizuál na naše valentínske podujatie.