Ďakujeme Nadácia ČSOB!
Nadácia ČSOB, jej spolupracovníci, dobrovoľníci a sympatickí nadšenci pre pomoc chorým deťom dnes navštívili Detské kardiocentrum NÚSCH, a.s. Počas predvianočnej atmosféry na vianočných trhoch otvorili svoj stánok a predávali srdiečka, ktoré zohrejú vo vrecku nielen ruky, ale zohriali množstvo sŕdc návštevníkov tradičných trhov. Osobne  sme zažili predávať dobrovoľníkov, ale aj generálneho riaditeľa ČSOB Ing. Daniela Kollára i členov predstavenstva. Verte, bol to úžasný zážitok! A dnes prišli aktéri tohto krásneho projektu medzi nás a odovzdali šek s finančným darom pre Nadáciu DKC do rúk primára kardiologického oddelenia DKC  – MUDr. Martina Záhorca a správkyni nadácie – PhDr. Márie Kadlečíkovej. Naša vďaka je veľká a úprimná, nakoľko podpora od Nadácie ČSOB neprichádza prvýkrát.