ČSOB nadácia opäť pomáha našim malým pacientom

Jednoduchá banková operácia pomôže zachrániť detský život

ČSOB nadácia chce pomôcť Nadácii Detského kardiocentra získať finančné prostriedky na nákup prístroja na mimotelový obeh. Za každú transakciu cez ČSOB Smartbanking prispeje ČSOB nadácia 1 euro na zakúpenie prístroja na mimotelový obeh. Aktívne využívanie mobilnej aplikácie pomôže zachrániť životy malých pacientov Detského kardiocentra v Bratislave.

Prispieť môže ktokoľvek buď oskenovaním QR kódu alebo poukázaním sumy 1 euro, prípadne aj viac, na číslo účtu 4018538747/7500 pod variabilným symbolom 30813026. Za každé euro, ktoré bude poukázané na spomínaný účet pod uvedeným variabilným symbolom, prispeje ČSOB nadácia ďalším eurom.