Chalani z Kontrafaktu majú veľké srdce

Nadácia Detského kardiocentra zo srdca ďakuje skupine KONTRAFAKT, ktorá za výťažok z premietania dokumentu o Kontrafakte, zakúpila pre detičky dôležitú ultrazvukovú sondu – GE 6MHz.

Detskému kardiocentru, konkrétne do rúk Doc. MUDr. Ľubice Kovačikovej, PhD. – primárke oddelenia anestézy a intenzívnej medicíny DKC NÚSCH, a.s prišli spomínanú sondu aj osobne odovzdať. Bolo skvelé sledovať, že aj v týchto navonok tvrdých rapperoch bije veľké ľudské srdce. Pohľad na malých pacientov bol pre nich náročný, ale o to viac si uvedomovali, pre aký dôležitý krok sa rozhodli. Pomohli tak pri diagnostike vážneho ochorenia srdiečka našich pacientov.