CGI, s.r.o. darovali 4.000 Eur!
Spoločnosť CGI, s.r.o. sa pred Vianocami rozhodla pomáhať. Svoju podporu nasmerovala k našim deťom s vrodeným ochorením srdca. Vice prezident spoločnosti Ing. Ivo Petrenčík odovzdal šek na 4.000 EUR do rúk správkyne Nadácie Detského kardiocentra PhDr. Marii Kadlečíkovej, ktorá mu v mene malých pacientov DKC poďakovala a s úctou sa prihovorila aj k zamestnancom spoločnosti: “Naša vďaka nemá hraníc, nakoľko si uvedomujeme, že aj tí, ktorí sú zdraví a majú zdravú rodinu vedia, čo pomoc pre chorých a slabých znamená. Je nám cťou byť partnerom tak citlivých a vzácnych ľudí.”