Spoločnosť Finportal, a.s. sa postarala o krásne prekvapenie. Na našom nedávnom valentínskom podujatí v Eurovea sa predstavitelia spoločnosti zúčastnili osobne, aby nás podporili a porozprávali sa s Nadáciou DKC o možnej pomoci a podpore. Atmosféra, ľudia, účinkujúci a najmä osudy malých pacientov ich pohltili natoľko, že začali na mieste konania uvažovať, ako pomôcť. Rozhodli sa, že rozdajú prítomným trom pacientom Detského kardiocentra do obálky peniažky. Traja malí pacienti a ich rodičia si odniesli každý po 1 000Eur v hotovosti. Patrí im veľká vďaka!