OZ Ružová margarétka – organizovanie každoročných kardiotáborov

Občianske združenie Ružová margarétka bolo založené v októbri 2007 s cieľom pomáhať deťom a mladým ľuďom so srdcovo-cievnymi ochoreniami a ich rodinám.

Zakladajúci členovia Ružovej margarétky sú ľudia, ktorí sa deťom s chorým srdiečkom pravidelne a s nadšením venujú a v lete pre ne pripravujú letné pobytové tábory.

V roku 2011 sa uskutoční už 9. ročník letného kardiotábora, ktorý si každým rokom získava väčšiu obľúbenosť u našich detí. Naším cieľom je aj v budúcnosti pripraviť letný pobytový kardiotábor pre choré deti a niekoľko víkendových akcií, aby sme si s deťmi zaspomínali na spoločne strávené chvíle a aby mali deti príležitosť sa stretnúť s kamarátmi.

Tábor je pre vybraných účastníkov zdarma a hradený výlučne zo sponzorských príspevkov.

Viac informácii nájdete na www.ruzovamargaretka.sk

Ďakujeme Nadácii Tatrabanky za finančnú podporu pri rekonvalescencii malých pacientov s vrodenými chorobami srdca v letnom Kardiotábore 2011 sumou 1 300 €.