Dve percentá z odvedených daní zo mzdy

Zákon č. 595/2003 Z. z. umožňuje fyzickým a právnickým osobám rozhodnúť sa poukázať 2% zo zaplatenej dane zákonom vymedzeným právnickým osobám na verejnoprospešné účely.

Dve percentá z dane môže poukázať právnická alebo fyzická osoba – daňovník z daňovej povinnosti za predchádzajúci daňový rok. Daňovník svoje 2 % z dane poukáže formou vyhlásenia, v ktorom uvedie základné informácie o príjemcovi.
Nadácia Detského kardiocentra je organizáciou zaregistrovanou Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov.

Postup pre daňovníkov (živnostníkov):

Vyplňte vyhlásenie pre právnické osoby alebo vyhlásenie pre (živnostníkov) fyzické osoby o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane. Vyhlásenie o poskytnutí 2% dane sa nachádza priamo v daňovom prehlásení. VZOR

 

Postup pre zamestnancov:

Zamestnanci, ktorí sami nepodávajú daňové priznanie, ale robí to za nich zamestnávateľ, vyplňujú dve tlačivá:

Zamestnávateľ Vám vypočíta a potvrdí výšku dane! Obe tlačivá každý zamestnanec sám posiela príslušnému daňovému úradu!

POZOR! Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane musíte poslať daňovému úradu zamestnávateľa najneskôr do 30.4. aktuálneho roku.

Je nám cťou touto formou poďakovať našim darcom – spoločnostiam, nadáciám a všetkým ľuďom, ktorí podporili Detské kardiocentrum finančnými darmi a stali sa tak neodmysliteľnou súčasťou záchrany detských životov ohrozených srdcovými ochoreniami. Ďakujeme v mene chorých, ale aj vyliečených malých pacientov, ich rodičov, blízkych a v neposlednom rade aj v mene všetkých lekárov, sestričiek a ostatných odborných pracovníkov DKC i v mene Nadácie Detského kardiocentra.

Veríme, že zachováte priazeň naším deťom a budete aj naďalej akoukoľvek formou nápomocní špičkovým odborníkom kardiocentra a rozhodnete sa aj pre pomoc v poskytnutí 2% z dani v tomto roku. U viacerých z Vás nemáme žiaľ možnosť poďakovať Vám osobne ani písomne, nakoľko máme k dispozícii len Vaše mená a nie adresy. Preto je našou povinnosťou predstaviť Vás na webovej stránke Nadácie Detského kardiocentra. Tešíme sa, že tak náročná a život zachraňujúca práca má toľko priaznivcov, ktorí nám dôverujú a svojim prístupom nám veľmi pomáhajú.

Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránkach: