Pacienti Detského kardiocentra: Do tábora berieme veselé deti, ale aj kyslíkovú fľašu

 

Rozhovor s: MUDr. Zuzana Venczelová – lekárka oddelenia funkčného vyšetrovania

 

Koľký rok už organizujete kardio tábor pre deti s vrodenými chybami srdca?

Tento rok sa kardio tábor uskutoční už po štrnásty krát. Po tábore deťom ponúkame na jeseň ešte jeden víkendový pobyt na chate, aby sa mali možnosť stretnúť s kamarátmi z tábora.

Zorganizovať taký tábor stojí nemalé finančné prostriedky. Akým spôsobom ich získavate?

V roku 2007 sme založili OZ Ružová margarétka, ktorého hlavným poslaním je práca s deťmi s ochorením srdca. Naším hlavným partnerom pri organizácii tábora je Nadácia Detského kardiocentra, ktorá financuje každý rok kardio tábor zo získaných 2% z daní. Zorganizovať kardio tábor je finančne veľmi nákladné.. Celý tábor aj s jesenným víkendom stojí minimálne 16 000 eur. Deti majú celý pobyt v tábore zdarma. Všetko toto je možné len vďaka obrovskej podpore Nadácie Detského kardiocentra, ktorá nám venuje väčšinu tejto veľkej sumy, za čo sme jej veľmi vďační. Takisto dostávame podporu od Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

Deti sú hravé od prírody, avšak deti z Detského kardiocentra sú zároveň pacientmi a množstvo z nich má aj závažnejšiu formu ochorenia. Akým spôsobom im vyskladáte program? Je šitý na mieru každému dieťaťu podľa závažnosti jeho ochorenia?

Program kardio tábora je prispôsobený individuálne možnostiam detí. Mávame množstvo detí s ťažšími diagnózami, ktoré fyzicky oveľa menej vládzu, preto je program voľnejší a menej náročný ako v bežnom tábore. Deti, ktoré vládzu menej majú veľakrát individuálny program, kedy si môžu vybrať z mnohých kľudných a fyzicky nenáročných aktivít. Posledné roky sme mali aj chlapca na vozíku, ktorému sme program prispôsobovali na mieru. Počas júla býva aj veľmi teplo, čo deti s ochoreniami srdca horšie zvládajú, je to pre ne väčšia záťaž. Počas najväčšieho slnka bývame preto v interiéri chaty.

Aké aktivity konkrétne pre deti pripravujete?

Snažíme sa však aj napriek týmto obmedzeniam pripraviť pestrý program, ktorý deti bude baviť. Zaraďujeme veľa tvorivých výtvarných aktivít (servítková technika, výroba šperkov, maľovanie na sklo, maľovanie tričiek, výroba farebnej soli, vyrábame veľa z recyklovaných materiálov – plastových fliaš, kartónov od mlieka, rôznych krabičiek a podobne). Každoročne býva v programe aj kuchárska alebo cukrárska súťaž. Veľa sa venujeme aj hraniu divadla, príprave rôznych scénok alebo vystúpení, pri ktorých sa deti naučia spolupracovať. Hrávame spolu aj mnohé spoločenské hry.

Zvládnu aj športovať?

Áno, nevyhýbame sa ani športovým aktivitám, veľmi obľúbenými bývajú futbal, stolný tenis, badminton alebo rôzne varianty hier s vodou, ako aj vozenie na kolobežkách po areáli.  Chodievame na dva výlety do známych lokalít v blízkosti chaty. Základným pravidlom je dopriať si odpočinok vždy, keď sa deti cítia unavené, kedykoľvek v priebehu dňa si môžu ísť odpočinúť alebo pospať. A ďalším dôležitým bodom na kardio tábore je pitný režim – musíme dbať na dostatočný prísun tekutín, preto bývajú časté prestávky spojené s občerstvením.

Koľko lekárov a zdravotného personálu chodí do tábora s deťmi? Máte pri sebe prvú pomoc, život zachraňujúce prístroje?

V tábore bývame zväčša dvaja až traja lekári, ale niekedy je nás aj viac. Spolu s nami sa zúčastňuje tábora aj jedna zdravotná sestra. Máme veľmi dobre vybavenú lekárničku, v ktorej je naozaj všetko, čo by sme mohli potrebovať. Naša lekárnička pripomína skôr vybavenie pohotovostnej sanitky, je v nej aj defibrilátor, mnoho liekov, nosíme so sebou aj kyslíkovú fľašu.

Stálo sa vám, že ste museli priamo na mieste zachraňovať dieťa, pretože sa mu zhoršil zdravotný stav?

Bežné choroby, prechladnutia a drobné úrazy riešime na mieste tábora. Ale niekedy sa nevyhneme návšteve nemocnice, či už je to z dôvodu boľavých zubov, potreby RTG vyšetrenia, vzniku arytmie alebo aj z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu. Spolupracujeme s detským oddelením najbližšej nemocnice alebo odosielame deti priamo do Detského kardiocentra v Bratislave.

Deti si tento špeciálny tábor veľmi pochvaľujú a nevedia sa ho každý rok dočkať. Takisto vieme, že aj pre vás je veľkou radosťou vidieť detičky šťastné. Čo pre vás osobne kardio tábory znamenajú?

Pre mňa osobne predstavujú kardio tábory veľmi veľa – je to 14 rokov môjho života. Len ťažko si viem predstaviť leto bez tejto optimistickej akcie. Naozaj sú tieto deti dobíjačmi bateriek. V kardio táboroch som sa aj veľmi veľa naučila (o organizovaní a komunikácii, ako zvládnuť veľkú skupinu detí aj vedúcich). Takisto som sa naučila veľa o svete detí s vrodenou chybou srdca, ako berú svoju chorobu, ako prežívajú časté pobyty v nemocnici a potrebné zákroky, odlúčenie od kamarátov a bežného rodinného života. Tie deti nám počas táborov porozprávajú o svojom živote oveľa viac, ako by som sa kedy dozvedela len na oddelení.

Zároveň počas tábora vidíme, ako veľmi deťom pobyt medzi rovesníkmi s rovnakými problémami prospieva. Medzi sebou sa nemusia hanbiť za jazvu, za menšiu fyzickú výkonnosť, môžu prediskutovať všetko, čím si prešli a nemusia to nikomu vysvetľovať. V tábore sú deti aktívne, veselé, šťastné, normálne fungujúce v kolektíve a vidieť ich takto ma nesmierne teší. Dodáva mi to silu a energiu pri mojej ďalšej každodennej práci.

Veľkým pozitívom táborov je aj dosah na naše okolie. Žiadny tábor by sa nemohol konať bez dobrovoľníkov a ich celých rodín. Pred táborom je potrebné zariadiť veľa vecí, s ktorými nám pomáhajú aj rodiny a priatelia našich dobrovoľníkov (doprava materiálu, výroba rekvizít a vecí, ktoré počas tábora využijeme, zbieranie vecí, ktoré zrecyklujeme, nákupy všetkého potrebného, zháňanie drobných darčekov ako odmien do súťaží, dodanie kostýmov, nakontaktovanie zaujímavých ľudí, ktorí prídu deťom urobiť program alebo besedu a podobne). Takto sa o deťoch s ochorením srdca dozvedá ďalšia skupina ľudí.

V neposlednom rade sa geniálnym spôsobom zapojili do organizácie táborov aj naši mladí pacienti. Máme pomerne veľkú skupinu bývalých táborových detí, ktoré sa zúčastňovali našich táborov a keď sa stali dospelými, ostali s nami v kontakte a teraz nám vypomáhajú s organizáciou táborov ako mladí vedúci. Takmer polovicu táborových vedúcich za posledné roky tvorili kardio pacienti. Navyše dokážu deťom dať viac v tom, že im na osobnom príklade ukážu, ako sa dá s chorobou vysporiadať, lepšie chápu obmedzenia detí a to, čím všetkým musia prejsť.

Na aké miesta najčastejšie s deťmi chodievate?

Snažíme sa na tábor nájsť vhodnú chatu, ktorá by vyhovovala našim potrebám. Na túto chatu sa potom opakovane vraciame niekoľko rokov. Vlani sme našli krásnu školu v prírode v Terchovej, kde boli veľmi milí ľudia a preto sa tam aj v tomto roku vrátime.

 

Vizitka o MUDr. Zuzana Venczelová

Absolvovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (2005). Pracuje na Oddelení funkčného vyšetrovania v Detskom kardiocentre, kde sa venuje hlavne katetrizáciám srdca a echokardiografickým vyšetreniam. Ešte počas štúdia na fakulte začala organizovať letné tábory pre deti s ochoreniami srdca, ktorým sa venuje dodnes. Okrem letných táborov patria medzi jej koníčky rôzne výtvarné aktivity, fotografovanie, cestovanie a čítanie.