Zo srdca ďakujeme spoločnosti KARIREAL SLOVAKIA, a.s. za finančný príspevok v sume 3.000 Eur, ktorý bude využitý na zabezpečenie starostlivosti o našich malých pacientov s kardiologickým ochorením v zmysle Nadačnej listiny Nadácie Detského kardiocentra.

 

Tím nadácie