Pred troma rokmi Nadácia Detského kardiocentra odštartovala jedinečnú kampaň pri príležitosti uchádzania sa o 2% z daní. Jej hlavným „mottom“ je detské vyznanie „Ďakujeme, že nám pomáhate rásť“, ktoré zároveň slúži ako silné posolstvo pre potenciálnych darcov 2% zo svojich daní. Zaujímavé na tom je, že túto milú a pritom tak silnú vetu povedala skutočná malá pacientka v nemocnici a v našich srdciach zarezonovala natoľko, že sme ju pretavili aj do našich kampaní a stala sa veľmi významným slovným spojením. V štyroch spotoch, ktoré nadácia postupne predstavila, sa v hlavných rolách objavujú skutoční malí pacienti a skutoční lekári z Detského kardiocentra. A títo autentickí lekári aj reálne pomáhajú deťom rásť! A to tým, že sa snažia vyliečiť ich choré srdiečko, aby mohli vyrásť a stať sa tým, čím túžia byť!

Na kampani sa podieľali štyria primári jednotlivých oddelení Detského kardiocentra, a to Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD. – primárka oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny DKC, MUDr. Viera Ílliková, PhD. – primárka Oddelenia arytmií a kardiostimulácie, MUDr. Pavol Kunovký, PhD., MBA – primár kardiologickej JIS DKC a MUDr. Martin Záhorec, PhD. – primár Kardiologického oddelenia DKC.

 

Na našej webovej stránke www.nadaciadkc.sk nájdete jednoduchý postup pre venovanie 2% z daní a tiež predvyplnené tlačivo s údajmi Nadácie Detského kardiocentra.

 

V mene všetkých detí, ktoré to potrebujú, ďakujeme každému, kto sa rozhodne venovať 2% zo svojich daní práve nám.