O nás : Súčasnosť

Nadácia Detského kardiocentra je nezisková organizácia registrovaná na MV SR so sídlom v Detskom kardiocentre, v budove Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Našim cieľom je podporovať všetky aktivity, vedúce k zlepšeniu komplexnej starostlivosti o deti so srdcovými chybami, ktoré sú liečené v Detskom kardiocentre.

Hlavným princípom činnosti nadácie je vytváranie finančných zdrojov na skvalitnenie diagnostických a liečebných postupov, databázového spracovania medicínskych údajov, optimalizáciu pobytu na našom oddelení pre deti, ich rodičov a pod. Financujú sa len dohodnuté a odsúhlasené potreby Detského kardiocentra. Princípy činnosti sú presne definované v štatúte Nadácie detského kardiocentra.

Reštrukturalizácia zdravotníctva a poisťovacieho systému zatiaľ nie je ukončená, čo prináša so sebou nedostatočné finančné zabezpečenie vysoko špecializovaných odborov ako je napríklad detská kardiochirurgia. Limitujúcim momentom našej práce sa stáva materiálno-technické vybavenie. Bez finančnej pomoci zo strany sponzorov, ľudí, ktorým záleží na živote tých najmenších sa nezaobídeme.