O nás : Správna rada

image_2471

doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.

- predsedkyňa správnej rady Nadácie DKC

- primárka oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny DKC   

(viac informácii)

image_2470

MUDr. Viera Ílliková, PhD.

- primárka Oddelenia arytmií a kardiostimulácie

(viac informácii)

 

 

image_2463

MUDr. Pavol Kunovský, PhD., MBA

- primár kardiologickej JIS DKC

 (viac informácií)

 

image_2460

MUDr. Martin Záhorec, PhD.

- primár kardiologického oddelenia DKC

(viac informácií)

image_2462

MUDr. Tomáš Hrtánek

 vedúci lekár úseku anestézie OAIM

 (viac informácií)

 

image_2459

doc. MUDr. Peter Olejník

- Prednosta kliniky Detskej kardiológie LF UK a DKC

(viac informácií)

image_2468

Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.

- predseda správnej rady od 1993-2020
- zakladateľ nadácie

(viac informácii)

 

 

image_2467

MUDr. Michal Holáň

- zakladateľ a prvý správca nadácie