O nás : Správna rada

image_1510

doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.

- predsedkyňa správnej rady Nadácie DKC

- primárka oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny DKC   

(viac informácii)

image_1512

MUDr. Viera Ílliková

- primárka Oddelenia arytmií a kardiostimulácie

(viac informácii)

 

 

image_1513

MUDr. Pavol Kunovský, PhD., MBA

- primár kardiologickej JIS DKC

 (viac informácií)

 

image_1514

MUDr. Tomáš Hrtánek

 vedúci lekár úseku anestézie OAIM

 (viac informácií)

 

image_2403

doc. MUDr. Peter Olejník

- Prednosta kliniky Detskej kardiológie LF UK a DKC

(viac informácií)

image_1511

Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.

- predseda správnej rady od 1993-2020
- zakladateľ nadácie

(viac informácii)

 

 

image_48

MUDr. Michal Holáň

- zakladateľ a prvý správca nadácie