Ako nám môžete pomôcť : Shell ClubSmart body pre NDKC

Shell ClubSmart body pre Nadáciu Detského kardiocentra

Pri využívaní služieb čerpacích staníc SHELL Vám bude pridelená čipová karta Shell ClubSmart, na ktorej môžete zbierať Shell ClubSmart body. Shell ClubSmart body potom môžete venovať Nadácii Detského kardiocentra. Stačí požiadať obsluhu čerpacej stanice, aby z Vašej Shell ClubSmart karty odpočítala počet bodov, ktoré chcete venovať Nadácii DKC. Spoločnosť Shell následne poukáže čiastku rovnajúcu sa počtu darovaných bodov Nadácii Detského kardiocentra. Prijatie Vášho daru bude potvrdené zaslaním ďakovného listu.

Srdečná vďaka Vám všetkým, ktorí sa rozhodnete pomôcť zlepšiť starostlivosť o našich malých pacientov.

Nadácia DKC.