Aktuality : Aktuálne články

image_2419
MUDr. Olejník je novým prednostom

Novým prednostom Kliniky detskej kardiológie LF UK a DKC od 1.9.2020 je doc. MUDr. Peter Olejník, PhD. Dekrét si včera prevzal z rúk pána prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc. 

Milého stretnutia sa zúčastnil aj generálny riaditeľ NÚSCH, a.s., Ing. Mongi Msolly, MBA a už bývalý prednosta prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.