Ako nám môžete pomôcť : Finančný príspevok a vecný dar

Finančný príspevok a vecný dar

Finančné príspevky môžete poukázať platobnou poukážkou alebo bankovým prevodom na číslo účtu Nadácie.

Z psychologického a ľudského hľadiska nie je dôležité aká bude výška Vášho príspevku. Príspevkom sa vytvára užší vzťah medzi prispievateľom a kardiocentrom, ktorý pomáha prehĺbiť dôveru v prácu celého zdravotníckeho personálu, ktorý sa s láskou stará o svojich malých pacientov.

Vecný dar môžete priamo priniesť na Oddelenie detskej kardiochirurgie, DFNsP, Limbova 1, Bratislava

Srdečná vďaka Vám všetkým, ktorí sa rozhodnete pomôcť zlepšiť starostlivosť o našich malých pacientov.

Nadácia DKC.