Na diele pre nadáciu som pracoval mesiac

Rozhovor s umelcom Arpádom Pálom

 

Aké boli Vaše umelecké začiatky?

Začal som maľovať už ako dieťa na základnej škole vo výtvarnom krúžku.

Ako si spomínate na Vašu prvú solídnu zákazku?

Všetky zákazky sú pre mňa veľmi dôležité a ku každej pristupujem aj vtedy aj dnes s pokorou.

Aj vaši rodičia boli umelcami? Kto v rodine Vás inšpiroval?

Môj starý otec bol umelecký rezbár a tiež reštaurátor.

A čo Vaše deti? Majú sklony k umeniu, alebo sa vydali iným smerom?

Môj najstarší syn Peter je vyštudovaný sochár, učí umenie a popritom reštauruje Košický dóm.

Aké druhy materiálu najčastejšie pridávate do dreva?

Do dreva vkladám najčastejšie zlato, striebro, mamutovinu, perleť, drahé kamene, prípadne meteority, ale aj všeličo iné.

Kde aktuálne môžu ľudia vidieť na výstave Vaše diela?

Aktuálne chystám výstavu v Moskve, aj v Berlíne a tiež stálu expozíciu vo Francúzsku v Saint Paul de Vence.

Ako dlho Vám trvá vytvoriť dielo? A ako dlho trvalo vytvoriť konkrétne dielo pre Nadáciu Detského kardiocentra?

Záleží na tom, aké to dielo je komplikované, hlavne, čo sa týka rôznosti materiálov. Niekedy to trvá aj pol roka. Dielo pre Nadáciu Detského kardiocentra som robil približne mesiac.

Aké boli Vaše myšlienkové pochody v čase, keď ste tvorili dielo pre tretí ročník projektu „ Cez umenie k detskému srdcu“  pre Nadáciu Detského kardiocentra?

Myslel som na deti, ktorým to pomôže.

Vaše tohtoročné dielo ste nazvali „Plody lásky“. Prečo práve tento názov?

Naše deti sú skoro vždy plodmi lásky, a preto by sa k nim malo tak aj pristupovať, s láskou.

Témou tohtoročného kalendára je „Dar života“? Čo je pre vás najväčším darom života?

Najväčším darom života pre mňa je poznanie a zdravie a šťastie mojich „všetkých“.