O nás : História NDKC

V roku 1992 zaznamenalo slovenské zdravotníctvo nástup novovzniknutého špecializovaného pracoviska, ktoré nadviazalo na činnosť I. detskej kliniky DFNsP  a Oddelenia detskej kardiológie a kardiochirurgie na ÚKVCH v Bratislave - Detského kardiocentra. Vedenie tohto jedinečného pracoviska svojho druhu na Slovensku veľmi rýchlo zhodnotilo, že pokrok v tak náročnej špecializácii a zdokonaľovanie diagnostických a liečebných postupov pre záchranu životov malých kardiologických pacientov bude finančne mimoriadne náročná a bez pomoci verejnosti nedosiahnuteľná. Preto celkom prirodzene využili možnosť, ktorú v danej dobe legislatíva poskytovala a založili Nadáciu Detského kardiocentra. Hlavnými aktérmi a zakladateľmi nadácie boli Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc. - predseda správnej rady nadácie, MUDr. Michal Holáň - prvý správca nadácie a členovia správnej rady - primári a vedúci lekári oddelení. Vďaka nadšeniu a správnym rozhodnutiam sa nadácii darilo presviedčať podporovateľov o kompetentnosti a dôveryhodnosti tejto inštitúcie. Detské kardiocentrum zaznamenávalo postupne nemalé úspechy, ktoré boli dôkazom toho, že jeho podpora, prostredníctvom Nadácie DKC je zmysluplná a potrebná. 

 

Nadácii sa do roku 2006 venovali samotní lekári, čo bolo veľmi náročné, vzhľadom na ich prvoradú vyťaženosť v ich nesmierne náročnej a zodpovednej medicínskej praxi. Každodenné povinnosti v nadácii, ktorá sa rýchlym tempom posúvala dopredu, vyvolali potrebu zmeny v organizačnej štruktúre a rozhodnúť o stabilizácii výkonného orgánu nadácie. Správna rada sa po odchode MUDr. Michala Holáňa z postu správcu nadácie, rozhodla osloviť PhDr. Máriu Kadlečíkovú, ktorá s Nadáciou DKC už niekoľko rokov spolupracovala a požiadala ju o prevzatie spravovania nadácie. Už viac ako sedem rokov je správkyňou nadácie.

Nadácia prešla za dvadsať rokov svojej existencie dlhú a úspešnú cestu. V priestoroch DKC je umiestnených množstvo prístrojov, zdravotníckej techniky a vybavenia špeciálnym nábytkom, ktoré postupne nadácia, vďaka podporovateľom z radov verejnosti financovala. Nezanedbateľná je aj pomoc pri zlepšovaní nemocničných podmienok pre pacientov a ich rodičov. Zvyšovanie úrovne odbornosti a zručností lekárov a sestier je tiež významnou časťou podpory nadáciou. Predovšetkým zabezpečením odbornej literatúry, účasti na stážach, kongresoch, či kurzoch na medzinárodnej úrovni. 

Nadácia DKC je hrdá na úspechy tak profesionálneho tímu lekárov, sestier - špecialistov, ktorí sú dnes rovnocennými partnermi vo svojej odbornosti na európskej, či svetovej úrovni. Jej aktivity budú preto vždy smerovať k získavaniu pomoci pre správnu vec, pre záchranu životov tých, ktorí to na dennom poriadku potrebujú a potrebovať budú - našich najmenších.