Ďakujeme Royal Water!

Včera do Detského kardiocentra zavítali skvelí ľudia s veľkým srdcom.
Zástupcovia Royal Water prišli spolu so známymi tvárami Marekom Fašiangom, Oliverom Oswaldom a Romanom Volákom odovzdať veeeeľa vodičky pre našich pacientov a personál Detského kardiocentra. Tento ušľachtilý dar odovzdali pánovi námestníkovi generálneho riaditeľa pre Detské kardiocentrum MUDr. Mariánovi Hrebíkovi.
Royal Water teda „Kráľovská Voda“ ako si dovolíme tvrdiť pochádza zo zdroja, ktorý sa nachádza v srdci Európy v oblastiach s najčistejším a najkvalitnejším pôvodom pitných vôd.
Pitný režim našich pacientov je veľmi dôležitý a my ďakujeme zo srdca za takúto formu podpory!

Viac informácií o tejto kvalitnej zdravej vode nájdete na:
https://royalwater.sk/