O nás : Správna rada

image_1511

Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.

- predseda správnej rady
- zakladateľ nadácie
- prednosta kliniky detskej kardiológie DKC
- primár oddelenia funkčného vyšetrovania DKC

(viac informácii)

 

 

image_1507

MUDr. Marián Hrebík, MPH.

- námestník generálneho riaditeľa pre DKC

(viac informácii)  

 

 

image_1510

doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.

- primárka oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny DKC   

(viac informácii)

image_1512

MUDr. Viera Ílliková

- vedúca lekárka úseku arytmií kardiologického oddelenia DKC 

(viac informácii)

 

 

image_1513

MUDr. Pavol Kunovský, PhD., MBA

- primár kardiologickej JIS DKC

 

 

image_48

MUDr. Michal Holáň

- čestný člen správnej rady
- zakladateľ a prvý správca nadácie