Podporili nás : Firmy a organizácie

image_1440

Firmy a organizácie

Aj v roku 2017 ďakujeme darcom - firmám alebo organizáciám za podporu.

Slovensky zväz kuchárov a cukrárov  700 Eur
Strabag BRVZ s.r.o.  5000 Eur
ČSOB Nadácia  20 000 Eur
LEGRAND Slovensko s.r.o. 550 Eur